Dziektarzewo

Dziektarzewo. Wieś malowniczo położona nad Wkrą, w pobliżu kompleksu leśnego, ośrodek tradycyjnej sztuki ludowej (tkactwo).

Kościół par. pw. św. Katarzyny, gotycki, murowany z cegły, nie otynkowany, wzniesiony w 1 poł. XVI w., przekształcany w XIX i XX w. Jednonawowy z wydzielonym, węższym, kwadratowym prezbiterium. Na elewacji płd. zegar słoneczny wykonany w 1842 r. przez Wojciecha Jastrzębowskiego (1799-1882), profesora Instytutu Agronomicznego w Marymoncie (obecnie Marymont znajduje się na terenie Warszawy). Od wsch. i zach. szczyty schodkowe. Wewnątrz w bocznym ołtarzu późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w. Obok kościoła neogotycka murowana dzwonnica z 2 poł. XIX w.

Kapliczka upamiętniająca powstańców z 1863 r.

Na cmentarzu par. bramka drewniana z 1917 r., wykonana wg tradycyjnych wzorów przypominających osłony studni w Kazimierzu Dolnym.

Park podworski z 1 poł. XIX w. skomponowany nad brzegiem Wkry. W parku dwa szpalery grabowe, stawy i liczne drzewa pomnikowe (m.in. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 450 cm).

1 km na zach. od wsi rezerwat przyrody „Dziektarzewo” utworzony w 1964 r. na powierzchni 5,35 ha w celu zachowania ok. 150–letniego lasu mieszanego częściowo pochodzenia naturalnego porastającego wysokąskarpę rzeki Wkry. W drzewostanie dominują sosna pospolita, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna i olsza czarna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *