Unieck

Unieck. We wsi kościół par. pw. św. Jakuba Starszego, drewniany, wzniesiony w 1871 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Fasada klasycystyczna z cofniętą częścią środkową zwieńczona dachem dwuspadowym, na którym ośmiobocz-na sygnaturka. Trójnawowy, z prezbiterium zamkniętym prosto. Wewnątrz figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XV w., gotycka, polichromowana i złocona. Dzwonnica z końca XIX w., drewniana, na rzucie kwadratu, jednokondygnacyjna. Konstrukcji słupowej, oszalowana z olistwowaniem. Dach dwuspadowy, zwieńczony ostrosłupową sterczyną. W górnej części ścian po 3 otwory dzwonowe.

Na cmentarzu grób powstańców poległych 28 stycznia 1863 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *