Żochowo

Żochowo. We wsi na nocleg z 3 na 4 lipca 1410 r. zatrzymały się główne siły polsko-litewsko-ruskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły w liczbie 39 000 żołnierzy i 10000 wozów udające się na wyprawę przeciw Krzyżakom. We wsi kamień pamiątkowy z 1961 r. umieszczony na niewielkim kopcu (na lewym brzegu Pionki kolo mostu). Na wzgórzu ślady posadowienia kościoła w postaci dużych głazów narzutowych. Kościół drewniany pw. św. św. Stanisława Biskupa i Doroty wzmiankowany w 1598 r., wymieniany był jako zrujnowany w końcu XVIII w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *