Dzienne archiwum: 3 sierpnia, 2017

Trakt Królewski

Trakt Królewski

Plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – ul. Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belweder

Trakt Królewski to popularna nazwa trasy prowadzącej sprzed Zamku Królewskiego do Łazienek Królewskich. Ma ok. …

Stare i Nowe Miasto

Stare i Nowe Miasto

Plac Zamkowy – kolumna Zygmunta III Wazy – ul. Świętojańska – Rynek Starego Miasta – Kamienne Schodki – ul. Brzozowa – skwer pod skarpą wiślaną – ul. Piesza – Rynek Nowego Miasta – ul. Freta –  …

DZIEJE I WSPÓŁCZESNE OBLICZE MIASTA

DZIEJE I WSPÓŁCZESNE OBLICZE MIASTA

Najstarsze znane osadnictwo na terenie zajmowanym dzisiaj przez Warszawę pojawiło się ok. 10000 lat p.n.e. w końcowym okresie ostatniego zlodowacenia, kiedy to tę część Mazowsza pokrywała tundra. Wędrowali wówczas tzw. łowcy reniferów. Od 9000-6000 lat …

Warszawa

Warszawa to stolica Polski, miasto wojewódzkie, największe miasto opisywanego regionu. Położona jest w Kotlinie Warszawskiej oraz na równinach: Warszawskiej i Wołomińskiej, nad rzeką Wisłą dzielącą miasto na część lewobrzeżną i prawobrzeżną. Zajmuje powierzchnię 495 km2 i liczy 1626 000 mieszkańców …

OŚWIATA, NAUKA I KULTURA

Głównym ośrodkiem oświatowym, naukowym i kulturalnym opisywanego regionu jest Warszawa. Ważnymi ośrodkami są również miasta wojewódzkie: Płock, Ciechanów i Ostrołęka, a także Pułtusk. Tam znajdują się siedziby wyższych uczelni, także filie uczelni z innych ośrodków akademickich. Najwięcej szkół wyższych państwowych …

WYPOCZYNEK I TURYSTYKA

WYPOCZYNEK I TURYSTYKA

Atrakcyjne miejsca wypoczynku znajdują się wokół Zalewu Zegrzyńskiego, na Pojezierzu Gostynińskim i w okolicach Lidzbarku. Turystyka pobytowa rozwija się nad Wkrą w Glinojecku i w pobliżu jej ujścia do Narwi. Atrakcyjne pod względem pobytu jest ujście Pisy …

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

Oparta jest na sieci dróg utwardzonych i liniach kolejowych. Sieć dróg utwardzonych na opisywanym terenie jest nierównomiernie rozmieszczona, lepiej rozwinięta jest w okolicach Warszawy. Największym węzłem komunikacyjnym jest Warszawa, gdzie zbiegają się drogi o znaczeniu międzynarodowym nr 7 do …

PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, HODOWLA RYB

PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, HODOWLA RYB

Opisywany teren jest stosunkowo słabo uprzemysłowiony. Przemysł skupiony jest zasadniczo w dużych ośrodkach miejskich: Warszawie, Płocku, Pruszkowie i Ostrołęce. Takie rozmieszczenie przemysłu uwarunkowane jest brakiem własnej bazy surowcowej, brakiem źródeł energii i dużą podażą siły roboczej. …

FOLKLOR I SZTUKA LUDOWA

FOLKLOR I SZTUKA LUDOWA

W niektórych regionach północnego Mazowsza i terenów przyległych istnieje jeszcze tradycyjna obrzędowość ludowa i rozwija się rękodzieło artystyczne. Szczególnie na Kurpiach – w Puszczy Zielonej (Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Lipniki, Turośl, Czarnia, Klon) i w Puszczy Białej …

ARCHITEKTURA I SZTUKA

ARCHITEKTURA I SZTUKA

Najstarszymi zabytkami zachowanymi na terenie północnego Mazowsza i terenów przyległych są: romański kościół w Czerwińsku, rozplanowana w stylu romańskim, znacznie przebudowana katedra rzymskokatolicka w Płocku i późnoromański kościół w Rokiciu. Kościół w Czerwińsku zachował poza ogólną kompozycją …