Modlin-Twierdza

2 km na wsch. Modlin-Twierdza. Od 1961 r. Modlin-Twierdza stanowi dzielnicę Nowego Dworu Mazowieckiego i w znacznym stopniu wykorzystywany jest do celów wojskowych. W pobliżu duże lotnisko wojskowe, które planuje się przekształcić w międzynarodowy towarowy port lotniczy (cargo).

Według tradycji, w czasach pogańskich było tutaj miejsce kultu religijnego na lesistym wzgórzu. Stąd jakoby pochodzi nazwa Modlin (początkowo w XVI w. brzmiąca Moglno, później Modlno i wreszcie w XIX w. Modlin). Na pobliskich terenach, gdzie na początku XVII w. mieściły się składy soli, w końcu września 1655 r. zostały rozbite w walce ze Szwedami oddziały pospolitego ruszenia z północnego Mazowsza pod dowództwem Jana Kazimierza Krasińskiego. W czerwcu – lipcu 1656 r. znajdował się na tym terenie obóz warowny wojsk szwedzkich – Bugskansen, który miał ważne znaczenie strategiczne dla działań Szwedów. Strategiczne znaczenie miejsca (ujście Narwi do Wisły) utrzymało się również w XVIII w. Twierdza powstała z polecenia Napoleona: budowę rozpoczęto w 1807 r. wg planów inżynierów francuskich F. Chasseloup-Laubata i F. Haxó. W pracach fortyfikacyjnych brał również udział ppor. Ignacy Prądzyński – znany później jako generał w czasach wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Zbudowano wtedy twierdzę drewniano-ziemną o narysie półowalu opartego o płn. brzegi Wisty i Narwi z 5 bastionami. Najstarszą zachowaną częścią twierdzy jest wewnętrzny obwód cytadeli składający się z 4 odcinków fortyfikacyjnych i przedmościa kazuńskiego o narysie bastionowym. Twierdza miała ważne znaczenie strategiczne jako baza zaopatrzeniowa i obronna przepraw przez Wisłę w trójkącie twierdz Modlin-Serock-Praga. W 1808 r. dowódcą twierdzy był płk Cyprian Godebski – poeta, bohater bitwy pod Raszynem. W 1809 r. po bitwie raszyńskiej tu wycofały się główne siły polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i stąd rozpoczęły działania operacyjne przeciw wojskom austriackim. Twierdza rozbudowywana systematycznie do 1812 r. (murowane oszkarpowanie, raweliny pomiędzy kurtynami, bramy, kaponiery, magazyny, trzy wysunięte zespoły umocnień o narysach korony) wytrzymała ciężkie oblężenie armii rosyjskiej od 11 stycznia do 25 listopada 1813 r. Obroną twierdzy dowodził wtedy płk Piotrowski, a następnie gen. De-andels. Po 1815 r. znaczenie twierdzy zmniejszyło się, m.in. z powodu podmycia umocnień w Modlinie, Kazuniu i Nowym Dworze przez wody Wisły. W latach 1822-23 Modlin był miejscem formowania pierwszej baterii rakietników polskich, którą organizował i dowodził Józef Bem, późniejszy generał. W 1830 r. uruchomiono pierwszy odcinek telegrafu optycznego (Warszawa— Modlin), który później przedłużono do Petersburga. Na trasie liczącej ok. 1000 wiorst (1060 km) uruchomiono 149 stacji przekaźnikowych.

Artykuł Cofnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *